O dokumentaciji

Splošni pogoji uporabe dokumentacije

Objavljene informacije v zavihku 'Dokumentacija' so informativne narave, ravnanje po njih pa je na lastno odgovornost. Avtorji si prizadevamo za točnost podanih informacij, vendar uporabniki spletno mesto uporabljajo na lastno odgovornost. Avtorji si pravtako pridržujemo pravico, da lahko vsebino podanih informacij kadarkoli spremenimo.

V 'Dokumentaciji' zaradi količine informacij zlahka pride do tiskarskih škratov in napačnih informacij. V kolikor najdete napako ali pa želite k 'Dokumentaciji' prispevati nas obvestite.

  Kontakt     Napiši odstavek

Zakonodaja

Vožnja v naravi

Vozila na motorni pogon so motorna vozila, namenjena vožnji po cesti z močjo lastnega motorja (Zakon o motornih vozilih, Ur.l. RS, št. 106/2010) in je z njimi dovoljeno vozit:

 • po kategoriziranih cestah: da (razen če je označena prepoved)
 • po nekategoriziranih cestah, vključno z gozdnimi cestami
 • kolovozi: da (razen če je označena prepoved)
 • po gozdnih vlakah: ne
 • po planinskih poteh: ne
 • po stezah, pešpoteh: ne
 • izven cest in poti: ne

Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju zapoveduje da je prepovedano voziti, ustavljati, parkirati:

 • zunaj ureditvenih območij naselij
 • zunaj ureditvenih območij infrastrukturnih objektov
 • zunaj ureditvenih območij rudarskih operacij med izvajanjem rudarskih del
 • zunaj nekategoriziranih cest in zunaj drugih prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s predpisi o cestah in predpisih o varnosti cestnega prometa, in organizirati vožnje na gozdnih cestah in cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru, na cesti v varovanih območjih (narava, vode, gozd). Prav tako je te površine prepovedano uporabljati za testne in kros vožnje, športne, tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.

Zakon o planinskih poteh zapoveduje, da ni dovoljeno voziti:

 • po planinskih poteh, ki ne potekajo po poljskih poteh in gozdnih prometnicah (izjeme za oskrbo koč, lastnike zemljišč)
 • po planinskih poteh, ki potekajo po poljskih poteh in gozdnih prometnicah, če to ni dovoljeno s predpisi o ohranjanju narave, lovstvu, gozdarstvu. V območju, ki je varovano (ohranjanje narave, gozdarstvo, lovstvo) je vožnja za oskrbo koč in za lastnike zemljišč dovoljena le na podlagi dovoljenja za poseg v naravo.

Zakon o gozdovih opredeljuje, da je:

 • dovoljeno voziti na gozdnih cestah, če z režimom uporabe gozdne ceste ni določeno drugače (gozdne ceste morajo biti označene kot gozdne ceste in da jih uporabniki lahko uporabljajo na lastno odgovornost)
 • ni dovoljeno voziti zunaj gozdnih cest izjema je za reševalne namene
 • ni dovoljeno voziti po gozdnih vlakah

Vir: povezava

Terensko vozilo

Vsaka predelava vozila mora biti odobrena, tj. homologirana. Predelava je sprememba tehničnega stanja(sprememba kategorije), zmogljivosti(sprememba hitrosti ali moči motorja), delovanja (sprememba pogonskega goriva – LPG) ali varnosti (dodatni odbijači) vozila.

Vzdrževanje vozila

Vzdrževanje vozila se nanaša na več dejanj kot le na servis vozila. Za optimalno in pravilno delovanje našega prevoznega sredstva je potrebno redno spremljati delovanje in stanje vseh posameznih komponent vozila, se držati napotkov izdelovalca ter v primernih časovnih intervalih vozilo servisirati.

Osnovno preverjanje komponent vozila:

 • preveriti nivo zavorne tekočine
 • preveriti stanje zavor (tj. zavornih kolutov ali zavornih ploščic ter diskov)
 • preveriti stanje cevi hladilnega sistema ter nivo hladilne tekočine
 • preveriti polnilni sistem in baterijo/akumulator
 • preveriti nivo servo tekočine
 • preveriti nivo motornega olja
 • preveriti stanje pnevmatik
 • preveriti delovanje brisalcev in žarometov/svetlobnih elementov

Uporaben nasvet:

Vsa vozila imajo servisni priročnik. V omenjenem najdemo ogromno informacij o upravljanju ter vzdrževanju vozila, ki si ga lastimo. Takšen priročnik predstavlja izjemno dobro branje!

Pranje laka
Pranje motornega prostora
Zamenjava in izpiranje hladilne tekočina
Zamenjava zavorne tekočine in prekrvavitev zavornega sistema

Priročniki

Nissan Patrol GR/Y61

Nissan Patrol GQ/Y60